Cart

Showing all 12 results

โคมไฟโรงงาน High Bay 50W (ขั้วเกลียวE27)

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 50W รุ่น ขั้วเกลียวมาตรฐาน
 • ขนาด 35x25CM
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 4500 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ไม่แตกและละลายง่ายเมื่อถูกความร้อน หรือใช้งานเวลานาน
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 50W (ขั้วเกลียวE27)

โคมไฟโรงงาน High Bay 80W (ขั้วเกลียวE27)

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 80W รุ่น ขั้วเกลียวมาตรฐาน
 • ขนาด 40x30CM
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 7200 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ไม่แตกและละลายง่ายเมื่อถูกความร้อน หรือใช้งานเวลานาน
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 80W (ขั้วเกลียวE27)

โคมไฟโรงงาน High Bay 100W (ขั้วเกลียวE27)

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 100W รุ่น ขั้วเกลียวมาตรฐาน
 • ขนาด37x30CM
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 9000 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี ไม่แตกและละลายง่ายเมื่อถูกความร้อน หรือใช้งานเวลานาน
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 100W (ขั้วเกลียวE27)

โคมไฟโรงงาน High Bay 50W (รุ่นเม็ดไฟ)

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 50W รุ่น SMD (เม็ดไฟ)
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 4500 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 50W (รุ่นเม็ดไฟ)

โคมไฟโรงงาน High Bay 100W (รุ่นเม็ดไฟ)

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 100W รุ่น SMD (เม็ดไฟ)
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 9000 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 100W (รุ่นเม็ดไฟ)

โคมไฟโรงงาน High Bay 150W (รุ่นเม็ดไฟ)

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 150W รุ่น SMD (เม็ดไฟ)
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 17,000 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 150W (รุ่นเม็ดไฟ)

โคมไฟโรงงาน High Bay 200W (รุ่นเม็ดไฟ)

โคมไฟโรงงาน High Bay 200W (รุ่นเม็ดไฟ)

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 200W รุ่น SMD (เม็ดไฟ)
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 23,000 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 200W (รุ่นเม็ดไฟ)

โคมไฟโรงงาน High Bay 50W

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 50W รุ่นชิพไฟ
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 4500 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 50W

โคมไฟโรงงาน High Bay 100W

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 100W รุ่นชิพไฟ
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 9000 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 100W

โคมไฟโรงงาน High Bay 150W

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 150W x3 รุ่นชิพไฟ
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 13,500 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 150W

โคมไฟโรงงาน High Bay 200W

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 200W x4 รุ่นชิพไฟ
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 19,000 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 200W

โคมไฟโรงงาน High Bay 250W

 • โคมไฟโรงงาน High Bay 200W x5 รุ่นชิพไฟ
 • ระบบไฟบ้าน AC180-240V
 • แสงขาว Daylight 6500K
 • ความสว่าง 24,000 ลูเมนต์ / กระจายแสง 120 องศา
 • ความสว่างสูง ประหยัดไฟมากกว่า หลอดไฟแสงจันทร์ และ หลอดเมทัลฮาไลด์
 • เปิดไฟสว่างทันที ความร้อนน้อย
 • ไม่มีสารปรอท/แสงยูวี/ รังสิอินฟาเหรด
 • ลำแสงเย็น แสงนุ่มนวลถนอมสายตา
 • วัสดุโคมไฟผลิตด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
 • ประหยัดไฟมากกว่าเดิม 80%
 • ป้องกันน้ำและฝุ่น (มาตรฐาน IP45)
 • อายุการใช้งาน 50,000ชม.
 • สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551 /รับประกัน 1 ปี

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
โทร.091-464-5197
Line ID. bkkledlight หรือ @bkkledlight

0

โคมไฟโรงงาน High Bay 250W

Showing all 12 results